Καλωσήλθατε στην typo24.gr

« Πίσω στην typo24.gr «

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σαν όνομα αρχείου δώστε τον Αριθμό Παραγγελίας
που υπάρχει στο email που λάβατε π.χ. * 65.zip * ή * 65.cdr *

Για πολλαπλά αρχεία συμπιέστε τα αρχεία σας σε μορφή .zip ή .rar και στείλτε τα.
Μέσα στα συμπιεσμένα αρχεία να έχετε τα αρχεία προς εκτύπωση
και μία μικρογραφία του τελικού εντύπου σε μέγεθος 100 Χ 100px.


(Επιλέξτε το φάκελο Data, δώστε κωδικό, επιλέξτε το αρχείο φόρτωσης και πατήστε "Φόρτωση" ).
Σημείωση: Μέγιστο μέγεθος: 28000 Kb.


 
Φάκελος:
Κωδικός:
Επιλογή αρχείου:

Powered by EnergyScripts